Obuka i ispit iz prve pomoći se organizuje u auto školi u okviru četvoročasovnog kursa i ispita, nakon čega se stiče uverenje o uspešno položenom ispitu.