Praktična obuka u trajanju od 40 časova u našoj auto školi se realizuje u terminima koji Vama odgovaraju, a koji su usklađeni sa programom obuke. Obzirom na lokaciju naše auto škole i uslove u kojima se izvodi obuka vožnje ( gusta mreža saobraćajnica sa jakim intenzitetom saobraćaja – strogi centar ), naši kandidati već odmah nakon završene obuke postaju vrlo vešti i spremni su i za najzahtevnije saobraćajne situacije.

Polazno mesto odakle čas vožnje počinje i završava se je ispred Skupštine grada ( ulica dr Dragoslava Jovanovića ) kod ulaza u garažu pionirski park.