Lekarsko uverenje je neophodan uslov za početak praktične obuke u auto skoli. Pregled se vrši u ovlašćenim ustanovama i nije Vam potrebna zdravstvena knjižica već samo lična karta. Naknada za dobijanje lekarskog uverenja kreće se od 2000-2500 dinara. Vaznost lekarskog uverenja je godinu dana za obuku a 6 meseci za izdavanje vozačke dozvole.

Praktična obuka se ne može započeti bez važećeg lekarskog uverenja.