Najčešće postavljena pitanja

Sa koliko godina kandidat može početi obuku za vozača, a sa koliko godina može polagati vozački ispit?

Sa 16 godina starosti može započeti obuku a na ispit može izaći sa punih 17 godina starosti i steći probnu vozačku dozvolu.Pratioca tokom upravljanja vozilom mora imati vozač koji je stekao probnu dozvolu pre 18-te godine i to punu godinu od dana sticanja vozačke dozvole.

Koliko časova traje obuka vožnje?

40 moto/časova u trajanju po 45 minuta.

Koliki je period važenja položenog teoretskog dela ispita?

Računajući od dana položenog teorijskog ispita njegova važnost je 18 meseci i u tom periodu potrebno je položiti i praktični deo ispita vožnje.

Kolika ja važnost lekarskog uverenja?

Za obuku i polaganje vozačkog ispita da ne bude starije od 12 meseci a prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vozačke dozvole da ne bude starije od 6 meseci.

Ko čini ispitnu komisiju

Ispitnu komisiju čine dva licencirana ispitivača i to jedan iz auto-škole i drugi iz MUP-a.