Osiguranje i registracija vozila

U okviru preduzeća “GAZELA AUTO” rade dva licencna preuzimača rizika i sa partnerom “GENERALI” osiguranjem razvijena je vrlo uspešna saradnja koja se ogleda u veoma značajnom broju zaključenih polisa od autoodgovornosti za motorna vozila.

Osiguranje i registracija vozila